Gör en utställning över företagets verksamhet

Det är lätt att tappa perspektivet och bli hemmablind på arbetsplatsen. Speciellt om ni är ett större företag med etableringar på många håll i Sverige eller världen uppstår lätt problem med revirtänkande och helt onödiga konflikter mellan olika delar, trots att alla arbetar inom samma företag.

Ett bra sätt att undvika detta kan vara att sätta upp bilder från era olika anläggningar på väl synliga ställen på arbetsplatsen, som en daglig påminnelse om att ni är fler som arbetar tillsammans än vad ni kanske tänker på i vardagen.

Gör en fotoexposé

Varför inte göra en fotoexposé där alla får vara med? Utgå till exempel från en världskarta tavla, om ni är ett globalt företag, eller en karta över Sverige om det passar er bättre. Sätt kartnålar eller röda prickar på alla ställen där företaget finns representerat och dra sedan trådar ut från kartan till fotobubblor för varje etableringsort, där ni sedan sätter upp bilder av personalen och den dagliga verksamheten.

Det måste verkligen inte vara proffskvalitet på bilderna. Börja hellre med någonting enklare och be personalen på de olika orterna ta bilder som ni sedan samlar in, skriver ut och sätter upp. Blir er fotoexposé bra och uppskattad kan ni alltid låta en professionell fotograf komplettera bilderna senare.

Gör en utställning

Är ni ett produktföretag? Varför då inte göra en utställning med de olika produkter eller delar av produkter som produceras på olika platser?

Här gäller det att vara lite kreativ och tänka efter. Det gäller särskilt om ni tillverkar väldigt många eller väldigt stora produkter som inte kan förevisas på en vägg.

Här gäller det att tänka till lite och utnyttja de utrymmen ni har. Använd till exempel er fotoexposé som central punkt och bygg sedan utställningar utspritt över arbetsplatsen, där varje utställning representerar en av företagets etableringar med visning av produkter och mer djupgående information.

Inte bara era egna anställda kommer att uppskatta detta. En utställning med flera stationer är ett perfekt sätt att informera kunderna om vad ni gör. De olika stationerna kan till exempel bli basen för en trevlig och lärorik poängpromenad på nästa kundevent. På så sätt tjänar den inte bara som intern informationskampanj utan kan också bli en del av er marknadsföring