Gör ett gott intryck

Förr i tiden, långt före allt vad internet, mobiler och hemsidor heter, var man tvungen att fysiskt besöka det företag man eventuellt planerade att bli kund hos. Man gick in i affären eller lokalen, såg och samtalade med personalen och granskade varorna eller tjänsterna som man var intresserad av. Utifrån det kunde man sedan bestämma om man ville köpa något eller inte, och det hela hängde med andra ord på de intryck man hade fått som konsument.

Nuförtiden är bilden en helt annan, då kunden oftast besöker företaget digitalt och handlar sina varor och tjänster genom att inspektera de fotografier som gjorts tillgängliga på skärmen. Är bilderna bra kan man lätt få ett intryck av vad som erbjuds och man behöver som konsument inte känna att man inte förstår eller blir lurad på något vis. En professionell fotograf ser alltid till att bilderna stämmer väl överens med verkligheten och att besökaren får rätt uppfattning vad gäller till exempel material och färg.

En annan viktig faktor är den redan nämnda personalen, som antingen skall sälja eller tillverka den vara man vill ha. Som företagsfotograf är ett av de vanligaste jobben att ta bilder på de anställda, vilka sedan publiceras på nätet för alla att se. Det här är inte bara praxis bland privata företag utan även något man ser i bland annat skolor och på vårdhem. Att se den man vill beställa något från är alltid betryggande, och i dessa cybertider är det viktigare än någonsin att visa att man verkligen existerar.

Hemsidor bör hela tiden uppdateras, annars uppfattas de lätt som tråkiga och statiska. Genom att ha ett bra och varierat bildarkiv kan man se till att besökaren återkommer regelbundet. Det behöver inte bara vara bilder på produkterna, utan kan även vara på projekt man håller på med eller olika events som man närvarat vid.

.