Optimera hemsidan med bra bilder

Idag är det ett måste för alla företag att ha en hemsida då nästan alla människor i Sverige har tillgång till internet och hela tiden ökar e-handel och informationssökande online. Eftersom användandet av internet blivit så etablerat ställs det allt högre krav från konsumentens sida och konkurrensen är på ständig uppgång. Undersökningar visar att tålamodet tryter alltmer och genomsnittsanvändaren stannar bara på hemsidorna i några korta, flyktiga ögonblick. Vill man behålla intresset gäller det därför att man håller en hög standard både på bilderna och layouten så att sidan blir snygg, snabb och användarvänlig.

En av de viktigaste sakerna som en hemsida kan erbjuda är information om vem man är och vad man har att erbjuda. Genom att kunna presentera ett antal vältagna, lättförståeliga och intressanta bilder kan kunden snabbt avgöra om han eller hon vill fortsätta. Ett föremål taget från olika vinklar med god skärpa tillåter användaren att inspektera det på egen hand, utan att behöva läsa en massa text och förklaringar.

Samtidigt måste bilden vara korrekt! Om man avbildar något på ett felaktigt sätt kan kunden känna sig lurad, men som amatörfotograf är det inte nödvändigtvis med flit som man tagit en bild som inte stämmer med verkligheten. Från kundens sida spelar detta ingen roll. Personen ifråga är ju inte intresserad av vem som tagit bilden utan vad bilden föreställer, och om han eller hon känner sig lurad kan det vara ett svårt bakslag för företaget.

En företagsfotograf vet precis vilket ljus, utrustning och vinklar som krävs för att ett foto skall bli så bra och naturligt som möjligt, och det är därför som man bör låta denne göra jobbet. Att spara in några kronor på att ta bilderna själv kan vara rentavt katastrofalt i långa loppet om konsumenten upplever att man inte varit helt ärlig i sin presentation.